ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
site engineer 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้รับเหมาช่างติดตั้งอินเตอร์เน็ต Ftth 13,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมไฟฟ้า ไม่ระบุ นครศรีธรรมราช
หัวหน้าช่างติดตั้ง FTTH ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างติดตั้งระบบ fiber to the home ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 26 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |