ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เลขานุการบริษัทฯ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales Consult ที่ปรึกษาทางการขาย ประจำสาขา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Senior Graphic Design ออกแบบสิ่งพิมพ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.