ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ(อาวุโส) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน Finance Manager 40,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Senior Graphic Design ออกแบบสิ่งพิมพ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.