ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ออนไลน์ (Online Shopping) 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Graphic Designer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Accounting Manager) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ (Administration Officer) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sale Consult ฝ่ายขายแนะนำคอร์ประจำสาขา 30,000 - 100,000 ชลบุรี
Total 12 lists.