ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-แคชเชียร์ (Cashier) ประจำ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Financial Controller/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales Consult ที่ปรึกษาทางการขาย ประจำสาขา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการสาขาประจำคลินิก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Marketing Manager ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.