ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Sales Engineer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรอิเลคโทรนิค 17,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างไฟฟ้า / ช่างอิเล็คทรอนิกส์ 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรไฟฟ้า 17,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.