ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานตรวจนับสินค้า ( ด่วน) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
หัวหน้าฝ่ายบุคคล (สมุทรสาคร) / ( ลพบุรี) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
โปรแกรมเมอร์ (สมุทรสาคร / ลพบุรี) ด่วน ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์;การอบรมและพัฒนา ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ด่วน) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 8 lists.