ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์;การอบรมและพัฒนา ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
หัวหน้าฝ่ายบุคคล (สมุทรสาคร) / ( ลพบุรี) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
พนักงานตรวจนับสินค้า ( ด่วน) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
กราฟฟิคดีไซน์ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 10 lists.