ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านTexas Chicken สาขามอเตอร์เวย์ ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานประจำร้าน (Full Time) ร้านTexas Chicken ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานรายชั่วโมง (Part Time) ร้านTexas Chicken ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
ผูู้จัดการร้านTexas Chicken ไม่ระบุ พระนครศรีอยุธยา
Total 4 lists.