ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ซุปเปอร์ไวเซอร์ประกันคุณภาพ (QA) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Marketing Executive ไม่ระบุ สมุทรสาคร
วิศวกรเมคคาทรอนิกส์ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ซุปเปอร์ไวเซอร์บรรจุ ,ซุปเปอร์ไวเซอร์ รีทอร์ต(ปฏิบ... 13,000 - 18,000 สมุทรสาคร
ซุปเปอร์ไวเซอร์ส่วนบรรจุ สาขา 2 15,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร
Total 32 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |