ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่รับส่งเอกสารหรือส่งของ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การขายต่างประเทศ (ด่วนมาก) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
นักปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย 13,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออก 10,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.