ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่รับส่งเอกสารหรือส่งของ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออก 10,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรอุตสาหกรรม 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Jewelry Designer (ด่วน) 12,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างทำสีเฟอร์นิเจอร์ 10,000 - 20,000 นครปฐม
Total 11 lists.