ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่รับส่งเอกสารหรือส่งของ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออก 10,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างทำสีเฟอร์นิเจอร์ 10,000 - 20,000 นครปฐม
โฟร์แมนประจำ Site งาน 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.