ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
โฟร์แมนประจำ Site งาน 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ช่าง CNC 20,000 - 25,000 นครปฐม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.