ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
โฟร์แมนประจำ Site งาน 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เขียนแบบCad,3D 20,000 - 25,000 นครปฐม
Jewelry CAD 15,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่าง CNC 20,000 - 25,000 นครปฐม
Total 9 lists.