ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างยนต์ 13,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Sales Manager 35,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ / หัวหน้าแผนกการตลาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกธุรการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.