ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างยนต์ 13,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่รับประกันคุณภาพ 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Manager 35,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 12,500 - 14,000 กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.