ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการแผนกธุรการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษาบริการ 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Product Expert 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.