ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 15,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่บัญชี ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ ธุรการ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
วิศวกรรมไฟฟ้า ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ผู้จัดการฝ่าย logistic ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 5 lists.