ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่การเงิน ไม่ระบุ สมุทรปราการ
หัวหน้า QA & QC ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Foreman QA & QC ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Technical QA & QC ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 9 lists.