ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่พิจารณาการขาย จ.พิษณุโลก 9,500 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่พิจารณาการขาย จ.นครสวรรค์ 9,500 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 10,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Programmer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าหน่วยงานบัญชี 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.