ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 12,000 - 19,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 10,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานติดตามหนี้ (จ.แพร่) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างงานสำรวจ/ฝ่ายสำรวจ 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานติดตามหนี้ (จ.ยโสธร) ไม่ระบุ ยโสธร
Total 32 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |