ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Telesales 12,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี-ฝ่ายกำกับดูแลสาขา 12,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 10,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.