ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales Modern Trade ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.