ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถส่งสินค้าและบริการทั่วไป ( Logistic O... 12,000 - 12,500 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถผู้บริหารต่างชาติ ,ปฏิบัติงาน Hullibur... 12,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ (ส่วนกลาง) ,ปฏิบั... 10,000 สงขลา
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (Senior Accountant) 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บริหารคลังสินค้า (Stock & Warehouse) - ... 11,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.