ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เลขานุการรองประธานกรรมการ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
System Analyst ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่เคมี (วิเคราะห์การชุบเครื่องประดับ) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Technician & Tooling Staff ไม่ระบุ สมุทรสาคร
รองผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 34 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |