ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างแต่งพิมพ์ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เลขานุการ (ล่ามภาษาจีน) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Assistant of President ไม่ระบุ สมุทรสาคร
หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 28 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |