ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ไม่ระบุ สมุทรสาคร
QA Supervisor (Quality Control Inprocess) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Secretary of Sales & Marketing Director ไม่ระบุ สมุทรสาคร
หัวหน้าไลน์ผลิตสร้อย ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 29 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |