ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ฝ่ายขายต่างประเทศ 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เลขานุการ/ภาษาจีน 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ติดรถส่งของ 9,000 - 9,500 กรุงเทพมหานคร
แมสเซ็นเจอร์ 10,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
ธุรการฝ่ายขาย 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.