ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)@เซ็นท... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Buyer - Shoes, Accessories and Handbags@Zen Centra... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุงงานระบบประกอบอาคาร@เซ็นทรัล พระราม 3 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า@เซ็นทรัล พระราม 3 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานรับโทรศัพท์ (Operator) @เซ็นทรัล พระราม 3 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 39 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |