ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
BOQ Officer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ 22,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถผู้บริหาร 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้างานไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรจัดซื้อ - Procurement Engineer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 38 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |