ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขายส่งมือถือประจำจังหวัดพิษณุโลก 10,000 - 15,000 พิษณุโลก
Pretty ประจำโชว์รูม F1 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 11,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 54 lists.