ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Supervisor เทคนิคการผลิต 17,500 - 22,000 พระนครศรีอยุธยา
Supervisor วางแผนการผลิต 18,000 - 22,500 พระนครศรีอยุธยา
Suppervisor ประกันคุณภาพ 18,000 ขึ้นไป พระนครศรีอยุธยา
Supervisor บรรจุ 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิค (งานโยธา,สำรวจ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 127 lists.
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |