ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรเครื่องกล - สายการผลิตสุรา (จ.ปทุมธานี) ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ - สายการผลิตสุรา (จ.ปราจีน... ไม่ระบุ ปทุมธานี
วิศวกรเครื่องกล - สายการผลิตสุรา (จ.นครสวรรค์) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Waiter / Waitress ร้านบ้านสุริยาศัย Thai fine din... 15,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Waiter / Waitress ร้านบ้านสุริยาศัย Thai fine din... 15,500 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 66 lists.