ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างเทคนิคไฟฟ้า ศูนย์ชลบุรี 11,500 - 20,000 ชลบุรี
เจ้าหน้าที่การตลาด (social media) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์พัทยา 12,500 - 20,000 ชลบุรี
เจ้าหน้าที่วิทยากรด้านไฟฟ้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
** เจ้าหน้าที่ บัญชี ด่วน ** 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 80 lists.