ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรบำรุงรักษา - TBE ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรส่วนดูแลระบบ - TBE ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Supervisor - ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Supervisor - สร้างเครื่องจักร สายการผลิตเบียร์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Supervisor - ประเมินและพัฒนาระบบ สายการผลิตเบียร์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 76 lists.