ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (เขต) จ.นครสวรรค์ 9,000 - 10,000 นครสวรรค์
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (เขต) จ.ลพบุรี 9,000 - 10,000 ลพบุรี
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (เขต) จ.ชัยนาท 9,000 - 10,000 ชัยนาท
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (เขต) จ.ราชบุรี 9,000 - 10,000 ราชบุรี
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (เขต) สาขาลาดหลุมแก้ว... 9,000 - 10,000 ปทุมธานี
Total 106 lists.