ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Supervisor - ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Supervisor - สร้างเครื่องจักร สายการผลิตเบียร์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Supervisor - ประเมินและพัฒนาระบบ สายการผลิตเบียร์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการบัญชีปฎิบัติการ - TBR ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจจ่าย - TBR ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 73 lists.