ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างซ่อมบำรุง - สายการผลิตสุรา (จ.สมุทรสาคร) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
พนักงานควบคุมเครื่องจักร - สายการผลิตสุรา (จ.สมุทร... ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - สายการผลิตส... ไม่ระบุ กาญจนบุรี
พนักงานขับรถยก แผนกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป - สายการผลิต... ไม่ระบุ ปราจีนบุรี
พนักงานขับรถ แผนกธุรการ - สายการผลิตสุรา (จ.ปราจีน... ไม่ระบุ ปราจีนบุรี
Total 87 lists.