ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (เขต) จ.ชุมพร 9,000 - 9,500 ชุมพร
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (เขต) จ.ชลบุรี 9,000 - 10,000 ชลบุรี
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (เขต) จ.นครสวรรค์ 9,000 - 10,000 นครสวรรค์
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (เขต) จ.ลพบุรี 9,000 - 10,000 ลพบุรี
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (เขต) จ.ชัยนาท 9,000 - 10,000 ชัยนาท
Total 113 lists.