ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
PC ขายโทรศัพท์มือถือ ALCATEL สาขา Power Buy สุพรรณ... 13,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
PC ขายโทรศัพท์มือถือ ALCATEL สาขา Power Buy เซ็นทร... 14,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
PC ขายโทรศัพท์มือถือ ALCATEL สาขา Power Buy บุรีรั... 13,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
PC ขายโทรศัพท์มือถือ ALCATEL สาขา Power Buy โรบินส... 13,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
PC ขายโทรศัพท์มือถือ ALCATEL สาขา Power Buy เซ็นทร... 13,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 173 lists.