ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรอุตสาหการ 20,000 - 23,000 พระนครศรีอยุธยา
พนักงานธุรการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Designer / Graphic Design / 3 D ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Designer/Graphic Design /3 D ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 186 lists.