ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ศูนย์การสั่งซื้อต่างประเทศ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานช่าง , พนักงานควบคุมเครื่องจักร (จ.กำแพงเพช... ไม่ระบุ กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย (สนญ.) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานช่างซ่อมบำรุง (จ.กำแพงเพชร) ไม่ระบุ กำแพงเพชร
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 127 lists.