ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสาขาบ้านบึง จ.ชลบุรี 9,000 - 9,500 ชลบุรี
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (เขต) จ.ลพบุรี 9,000 - 10,000 ลพบุรี
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (เขต) จ.ชัยนาท 9,000 - 10,000 ชัยนาท
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (เขต) จ.ราชบุรี 9,000 - 10,000 ราชบุรี
เจ้าหน้าที่การเงิน สาขานครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 9,000 - 10,500 พระนครศรีอยุธยา
Total 113 lists.