ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่การเงินประจำสาขา ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธ... 9,500 พระนครศรีอยุธยา
เจ้าหน้าที่การเงินประจำสาขา อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธ... 9,000 - 9,500 พระนครศรีอยุธยา
เจ้าหน้าที่การเงินสาขา บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 9,000 - 9,500 พระนครศรีอยุธยา
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ สาขาท่าเรือ-อยุธยา จ.พระนครศรี... 9,000 - 10,000 พระนครศรีอยุธยา
เจ้าหน้าที่การเงิน สาขานครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 9,000 - 10,500 พระนครศรีอยุธยา
Total 106 lists.