ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรอุตสาหการ-Industrial Engineer ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคหรือเทตนิคขั้นสูง ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 30,000 - 50,000 สมุทรสาคร
ผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาดต่างประเทศ 30,000 - 50,000 สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่เอกสารส่งออก ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 23 lists.