ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขายสีอุตสาหกรรม 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายสีทาอาคาร 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายขายสีทาอาคารสำหรับงานโครงการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคแต่งสี / เทคนิคบริการ 30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
หัวหน้า / รองผู้จัดการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิคภัณฑ์ ... 30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 21 lists.