ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 11,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง**ด่วน 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
รองผู้จัดการ/ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายทรัพยาการบุคคล 18,000 - 26,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายสีอุตสาหกรรม 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.