ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการขนส่ง 10,000 - 11,000 สมุทรปราการ
พนักงานขับรถส่งสินค้า 10,000 - 12,000 สมุทรปราการ
พนักงานบัญชี 12,000 - 13,000 สมุทรปราการ
หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง(บริษัทในเครือ) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เลขานุการ (บริษัทฯ ในเครือ) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 25 lists.