ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรซ่อมบำรุง/วิศวกรอาคาร 25,000 - 55,000 นนทบุรี
ช่างเทคนิคประจำอาคาร 9,500 - 15,000 ภูเก็ต
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (พัทยา) 13,000 - 15,000 ชลบุรี
Administrator (พัทยา) 14,000 - 16,000 ชลบุรี
Chief Security Officer 35,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.