ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ (พระราม4) 14,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 12,000 - 15,500 กรุงเทพมหานคร
Accounting Officer 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Chief Security Officer 35,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าช่างประจำอาคาร 15,000 - 20,000 พระนครศรีอยุธยา
Total 22 lists.