ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Building Manager 30,000 - 46,000 ชลบุรี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรซ่อมบำรุง/วิศวกรอาคาร 25,000 - 55,000 นนทบุรี
ช่างเทคนิคประจำอาคาร 9,500 - 15,000 ภูเก็ต
ประชาสัมพันธ์ 13,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 21 lists.