ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าช่างประจำอาคาร 15,000 - 20,000 พระนครศรีอยุธยา
ธุรการ 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Security) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Building Manager 30,000 - 46,000 ชลบุรี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.