ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่การเงิน 15,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร/หัวหน้างานสื่อสารองค์กร 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Chief Enigineering Officer 70,000 - 80,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประจำธนาคารเลือด ประจำรพ.มหาสารคาม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 23 lists.