ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถผู้บริหาร 9,000 - 15,000 นครปฐม
ผู้จัดการฝ่ายผลิต 30,000 - 40,000 นครปฐม
พนักงานช่างไฟฟ้า ไม่ระบุ -
พนักงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุ -
เจ้าหน้าที่บริหารค่าจ้างและเงินเดือน (ด่วน) ไม่ระบุ -
Total 25 lists.