ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายผลิต 30,000 - 40,000 นครปฐม
เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล ไม่ระบุ นครปฐม
พนักงานช่างไฟฟ้า ไม่ระบุ -
พนักงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุ -
เจ้าหน้าที่บริหารค่าจ้างและเงินเดือน (ด่วน) ไม่ระบุ -
Total 23 lists.