ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายผลิต 30,000 - 40,000 นครปฐม
วิศวกรฝ่ายผลิต (IND) 12,000 - 15,000 นครปฐม
เจ้าหน้าที่ขายงานโครงการ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เลขานุการ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Sales Representative (ต่างจังหวัด) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 29 lists.