ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด (Event Marketing) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้างานส่งเสริมการตลาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าคลังซอส/หัวหน้าส่วนงานฝ่ายผลิต (ประจำคลังสิ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน!! (ประจำสำนักงานใหญ่) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (ประจำสาขาทั่วประเทศ) 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 22 lists.