ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด (Event Marketing) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าส่วนงานส่งเสริมการตลาด 40,000 - 60,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ประจำคลังสินค้าบางนา) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าคลังซอส/หัวหน้าส่วนงานฝ่ายผลิต (ประจำคลังสิ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 23 lists.