ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
สมุห์บัญชี , หัวหน้าแผนกบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
QA. และ QC. ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ธุรการบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.