ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 10,000 ขึ้นไป -
เจ้าหน้าที่ R&D 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ จป. 17,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยเย็บ / หัวหน้าหน่วยเย็บ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.