ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถโดยสาร(รถทัวร์) 12,000 - 30,000 น่าน
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า 10,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานทำความสะอาด ไม่ระบุ ระนอง
ช่าง CCTV ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศรถยนต์โดยสาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.