ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่าง CCTV ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศรถยนต์โดยสาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถโดยสาร(รถทัวร์) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงตัวถังรถโดยสาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สถิติ / เจ้าหน้าที่ GPS Support ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 17 lists.