ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธรุการฝ่ายบุคคล 13,000 - 14,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Executive (ประจำจังหวัด ชลบุรี) 24,000 ขึ้นไป ชลบุรี
Sales Executive 23,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานขายเชียงใหม่ 9,500 - 14,500 เชียงใหม่
Sales Executive (ประจำจังหวัด นครปฐม) 25,000 - 30,000 นครปฐม
Total 24 lists.