ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Waiter / Waitress (เสิร์ฟ) 9,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
กุ๊ก/ผช.กุ๊ก(ประจำสาขาแฟชั่น) 9,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.