ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างซ่อมบำรุงนอกสถานที่ 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี/บัญชีลูกหนี้/บัญชี Invoice 13,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.