ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
จป.ระดับวิชาชีพ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ , เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร , ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป ไม่ระบุ สมุทรสาคร
QA. และ QC. ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.