ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ / HR Officer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานซ่อมบำรุง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sale & Marketing Director ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.