ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างพิมพ์พัฒนาตัวอย่าง 10,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
จ่ายงานช่าง 13,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Web Programmer 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าคัดพลอย/เจ้าหน้าที่คัดพลอย 10,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 19 lists.