ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนกไฟฟ้า ไม่ระบุ สระบุรี
หัวหน้าแผนกเครื่องกล ไม่ระบุ สระบุรี
วิศวกรออกแบบ (ฝ่ายวิจัยและพัฒนาปทุมธานี)(ฝ่ายแม่พิ... ไม่ระบุ ปทุมธานี
ผู้จัดการฝ่ายผลิต ประจำโรงงานสระบุรี ไม่ระบุ สระบุรี
ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า ไม่ระบุ สระบุรี
Total 29 lists.