ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนกไฟฟ้า ไม่ระบุ สระบุรี
หัวหน้าแผนกเครื่องกล ไม่ระบุ สระบุรี
ผู้จัดการฝ่ายผลิต ประจำโรงงานสระบุรี ไม่ระบุ สระบุรี
ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า ไม่ระบุ สระบุรี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในประเทศ กทม.2 อัตรา สระบุรี 2 อ... ไม่ระบุ สระบุรี
Total 29 lists.