ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Sales Exclusive ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ผู้จัดการส่วน Procurement ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (ด่วน) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
พนักงานทั่วไป (ด่วนมาก) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ผู้แทนขาย (ประจำที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 10 lists.