ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล ด่วน ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (ด่วน) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่คิดเงินเดือน (ด่วน) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
จป.วิชาชีพ (ประจำที่นวนคร) ไม่ระบุ ปทุมธานี
วิศวกรเคมี-สิ่งแวดล้อม (ด่วน!!!) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 13 lists.