ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการส่วน Procurement ไม่ระบุ สมุทรสาคร
วิศวกรการผลิต (ประจำที่นวนคร) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
วิศวกรเครื่องกล (ด่วน) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
จป.วิชาชีพ (ประจำที่นวนคร) ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่วางแผนโลจิสติกส์ (ด่วน) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 12 lists.