ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
จป.วิชาชีพ (ประจำที่นวนคร) ไม่ระบุ ปทุมธานี
วิศวกรการผลิต (ประจำที่นวนคร) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างไฟฟ้า (ประจำที่นวนคร) ไม่ระบุ ปทุมธานี
ผู้จัดการส่วน Procurement ไม่ระบุ สมุทรสาคร
วิศวกรเครื่องกล (ด่วน) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 11 lists.