ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่เขียนแบบโครงสร้าง(งานเหล็ก) 16,000 - 25,000 นครปฐม
Sales ขายงานสอบเทียบเครื่องมือวัด 12,000 ขึ้นไป นครปฐม
ผู้ช่วยสมุห์บัญชีด้านขารับ-ขาจ่าย 25,000 ขึ้นไป นครปฐม
ช่างไฟฟ้า 14,500 ขึ้นไป นครปฐม
ช่างอิเล็คทรอนิคส์ สาขาสมุทรปราการ 14,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
Total 19 lists.