ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการส่วนบัญชี 30,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถผู้บริหาร 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการส่วนขาย 15,000 - 20,000 สมุทรปราการ
ที่ปรึกษาการขาย (รถยนต์ฟอร์ด) ***ประจำโชว์รูมฟอร์ด... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่รับจองรถ RSO (ประจำสาขาภูเก็ต) 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.