ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการส่วนบัญชี 30,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การเงิน (อาวุโส) 40,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่รับจองรถ RSO (ประจำสาขาภูเก็ต) 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Online Marketing Executive 19,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Personnel Assistant to CEO 30,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.