ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถผู้บริหาร 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการส่วนขาย 15,000 - 20,000 สมุทรปราการ
ที่ปรึกษาการขาย (รถยนต์ฟอร์ด) ***ประจำโชว์รูมฟอร์ด... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการส่วนบัญชี 30,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 60,000 - 80,000 กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.