ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถผู้บริหาร 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
แม่บ้าน (ประจำบ้านผู้บริหาร) 9,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษาการขาย (รถยนต์ฟอร์ด) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การเงิน (อาวุโส) 40,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 60,000 - 80,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.